Historiaa

VaaranValo OSK on perustettu 21.9.2010 ja merkitty kaupparekisteriin 21.10.2010 nimellä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO). Osuuskunnan kotipaikka on Rautavaara. Osuuskunta perustettiin rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Rautavaaran ja tarvittaessa lähikuntien alueella.

Osuuskunnan perustaminen ja valokuituverkon rakentaminen

Vuonna 2009 tuli voimaan laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella. Lain tavoitteena oli edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista haja-asutusalueilla ja siten turvata monipuoliset viestintäpalvelut Suomessa. Tästä virisi Rautavaaralla ajatus perustaa osuuskunta, joka rakentaisi koko kunnan kattavan valokuituverkon. Samalla periaatteella päädyttiin rakentamaan verkko myös Valtimolla ja Varpaisjärven pohjoispuolella.

Osuuskuntamalliin päädyttiin, jotta mahdollisimman monille voitaisiin tarjota tilaisuus hankkia huippunopea 100 Mb/s kuituyhteys edulliseen liittymähintaan. Liittymämaksu laitettiin pieneksi, jotta liittyjiä saataisi mahdollisimman paljon. Ajatuksena oli, että suuri liittymämäärä tuottaisi osuuskunnalle riittävästi tuloa verkon rakentamiskustannusten kattamiseen. Lain voimaantullessa odotukset saatavan tuen määrästä olivat huomattavasti optimistisemmat kuin tuen määrä lopulta todellisuudessa oli.

Käyttöpääoman puutteen ja korkeiden rahoituskustannusten vuoksi osuuskunta ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Osuuskunnan hallinnossa ja taloudessa tehtiin useita toiminnallisia tervehdyttämistoimia. Osuuskunta noudattaa vahvistettua saneerausohjelmaa ja osuuskunnan toiminta on jatkunut normaalisti.

Kiinnostus kasvanut

Hiljaiselon jälkeen kiinnostus VaaranValon liittymiin on kasvanut. Osuuskunta rakensi v. 2018 valokuituverkkoa Varpaisjärven taajamassa Berliinin teollisuusalueella oleville yrityksille. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi rakentamishankkeeseen kyläverkkotukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankehakemusta käsitellessään tuen myöntäjä selvitti osaltaan osuuskunnan taloudellisen tilanteen ja mahdollisuuden investoinnin toteuttamiseen. Myönteinen päätös koettiin osuuskunnassa kannustavana luottamuksen osoituksena monien vaikeiden vuosien jälkeen.

Asiakastyytyväisyys korkealla

Keväällä 2017 Itä-Suomen Yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn osuuskunnan asiakkaille. Kyselyn mukaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä nettiyhteyden toimivuuteen. He kokivat hyödyksi työn tekemisen iltaisin tai viikonloppuisin, etätyön tekemisen, luottamustoimien hoitamisen ja VOIP-puhelimen käytön.

Lisäksi asiakkaat kokivat, että valokuitu on helpottanut tiedon saatavuutta ja parantanut palvelujen saatavuutta, lisännyt etätyön tekemistä maaseudulla sekä helpottanut työn ja maaseudulla asumisen yhdistämistä. Valokuituverkkoa pidettiin elinehtona maaseudun tulevaisuudelle. Sen nähtiin luovan mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle.

Yritykset kokivat valokuituyhteydestä olevan eniten hyötyä liiketoiminnan kehittämiselle. Se on pienentänyt yrityksen sijaintihaittaa ja mahdollistanut yritystoiminnan jatkamisen. Avoimiin kysymyksiin annetuissa vastauksissa vastauksissa mainittiin seuraavaa. ”Kannattavuuden parantuminen. Maailmanlaajuinen ostojen hajauttaminen parantaa yrityksen katetta kaupassa. Kilpailuetu asiakkaille, kun pystyy tarjoamaan tuotteita kilpailukykyiseen hintaan järkevällä myyntikatteella. EU-ostot ovat suoraan kuituyhteyden päässä.” Lisäksi useissa vastauksissa mainittiin verkkoyhteyden moitteeton, nopea toimiminen, varmuus, luotettavuus, vaivattomuus jne. Eräs palaute kiteyttää valokuituyhteyden hyödyt osuvasti: ”Verenpaineen lasku, koska yhteys toimii”.