Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA
Rekisterinpitäjä 15.12.2019

Rekisterinpitäjä

sekä tämän edustaja (tarvittaessa)

Nimi
VaaranValo OSK

Osoite
c/o Omni Yrityspalvelut Oy, Asematie 6, 74700 Kiuruvesi

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
050 539 8991, pirjo.manninen@omni.fi

Käsittelijä

Nimi
Omni Yrityspalvelut Oy

Osoite
Asematie 6, 74700 Kiuruvesi

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)
050 539 8991, pirjo.manninen@omni.fi

Rekisterin nimi

VaaranValo OSK:n jäsen- ja asiakastietohallinto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

VaaranValo OSK:n jäsen ja asiakastietojen ylläpito.

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Osuuskunnan jäsenyys ja asiakkuus

Liittymätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas/jäsen, palveluoperaattori, sekä muut tahot, joiden antama tieto on käsiteltävä jäsen ja asiakasrekisterin hoitamisessa.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

myös kolmansissa maissa olevat sekä kansainväliset järjestöt (nimi)

Säännönmukaiset vastaanottajat: palveluoperaattori, urakoitsijat, Viestintävirasto.
Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Rekisterin tiedot on tallennettu kahdennetulle palvelimelle, jotka varmuuskopioidaan säännöllisesti päivittäin. Pääsy tietoihin on rajoitettu.

Omni Yrityspalvelut Oy on kouluttanut henkilöstönsä tietosuoja-asetuksen sisällöstä. Henkilöstö on tehnyt salassapitosopimuksen.

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

(mahdollisuuksien mukaan)

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, kun rekisteröity lakkaa olemasta osuuskunnan jäsen/asiakas ja mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole muuta lainmukaista perustetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on rekisteröity ja oikeus korjata tietoja. Lisäksi on oikeus rajoittaa tietojen käyttöä tai pyytää tietojen poistamista, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole muuta lainmukaista perustetta.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

ilmoituksessa kerrotaan tietoturvaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty

Rekisterinpitäjälle
Ilmoitus tehdään rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta

Rekisteröidylle
Ilmoitus tehdään rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille

Valvontaviranomaiselle
Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaisille 72 h kuluesssa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.