Tilaajayhteyspalvelut operaattoreille

Tilaajayhteyspalvelut operaattoreille

VaaranValo OSK  rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa Rautavaaran ja lähikuntien alueella.
Se tarjoaa toiselle teleyritykselle tuotteita ja palveluita tämän hinnaston mukaisesti.

1. Tilaajayhteydet

Tilaajayhteyksiä toimitetaan VaaranValon rakentaman kuituverkon alueelle. Tilaajayhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamon yleisen televerkon liitäntäpisteestä ja päättyy lähimpään verkkorakenteen mukaiseen VaaranValon laitetilan ristikytkentätelineeseen. Edellytys optisen tilaajayhteyden toimitukselle on, että kiinteistö on liittynyt kuituverkkoon VaaranValon sopimusehtojen mukaisesti, sopimuksen liittymisestä kuituverkkoon tekee kiinteistön omistaja.

2. Hinnoittelu, tilaajakuidut

Toimitus sisältää yhteyden kytkennän/siirron.

2.1 Tilaajakuituyhteys, pientalo (Omakotitalot ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Yhdellä kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 150 €

Vuokra 0,02 €/m 
(minimi maksu 40 €)

Pienin veloitettava matka 2000 m.
Yli 2000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

2.2 Tilaajakuitupari, pientalo (Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 300 €

Vuokra 0,04 €/m
(minimi maksu 80 €)

Pienin veloitettava matka 2000 m.
Yli 2000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

2.3 Tilaajakuituyhteys, muu kiinteistö (Rivitalot, kerrostalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt)

Yhdellä kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 150 €

Vuokra 0,06 €/m
(minimi maksu 120 €)

Pienin veloitettava matka 2000 m.
Yli 2000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

2.4 Tilaajakuitupari, muu kiinteistö (Rivitalot, kerrostalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt)

Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 300 €

Vuokra 0,12 €/m
(minimi maksu 240 €)

Pienin veloitettava matka 2000 m.
Yli 2000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

3. Hinnoittelu, kiinteät yhteydet

Kiinteä yhteys on saman keskitinalueen sisällä olevien kahden eri kiinteistön välinen kuituyhteys. Edellytys kiinteän yhteyden toimitukselle on, että kiinteistö on liittynyt kuituverkkoon VaaranValon sopimusehtojen mukaisesti

3.1. Kiinteä yhteys, yksi kuitu

Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 150 €

Vuokra 0,06 €/m
(minimi maksu 240 €)

Pienin veloitettava matka 4000 m.
Yli 4000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

3.2. Kiinteä yhteys, kaksi kuitua

Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Kytkentä/siirto 300 €

Vuokra 0,12 €/m
(minimi maksu 480 €)

Pienin veloitettava matka 4000 m.
Yli 4000 metrin pituisilta matkoilta hinnoittelu erillisen tarjouksen mukaisesti.

4. Peruutus- ja muutosmaksut

Tilausvahvistuksen jälkeen perutuista tilauksista veloitetaan 0,5 x asennusmaksu.

Valmistumisilmoituksen jälkeen perutut tilaukset käsitellään irtisanomismenettelyn mukaisesti.

Tilausvahvistuksen jälkeen muutetuista tilauksista veloitetaan 1,5 x asennusmaksu.

Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetuista tilauksista veloitetaan 2 x asennusmaksu.

5. Laskutus- ja toimitusehdot

Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetulla VaaranValon verkon alueella. Verkon liittymis-, asennus-, ja muut mahdolliset rakentamismaksut veloitetaan erillisen tarjouksen perusteella.

Kaikki tässä hinnastossa esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja mahdolliset muut viranomaismaksut.

Vuokraava teleyritys voi irtisanoa kirjallisesti toistaiseksi voimassaolevan yhteyden vuokraamista koskevan sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. VaaranValolla on oikeus irtisanoa yhteyden vuokraamista koskeva vuokrasopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, jos se tarvitsee tilaajayhteyttä omaan käyttöönsä tai kohtuullista tulevaa käyttöä varten. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa yksilöidään yhteyden tarve.

Yhteyksien vuokrauksessa noudatetaan Liikenne- ja Viestintäministeriön ja Viestintä- viraston voimassa olevia päätöksiä ja määräyksiä sekä yleisiä toimitus- ja erityisehtoja.

VaaranValo pidättää oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen kaikkiin muutoksiin toimialakäytännön mukaisesti