Valokuituliittymän sopimusehdot

Liittymäsopimus tulee voimaan, kun VaaranValo OSK on hyväksynyt asiakkaan liittymähakemuksen ja lähettänyt asiakkaalle liittymän tilausvahvistuksen.

Uuden liittymän määräaikainen sopimuskausi alkaa liittymäsopimuksen tultua voimaan liittymän kytkentäpäivästä ja kestää seuraavat täydet 24 kuukautta. Sopimuskauden jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä erikseen irtisanota. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Sopimuksen kuukausimaksu on voimassa 2 vuotta (24 kk) kytkentäpäivästä. Hinta on jatkossa voimassa olevan hinnaston mukainen. Sopimuskaudesta huolimatta kuluttaja-asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa liittymäsopimus päättyväksi laajakaistan palvelukuvauksessa mainitulla tavalla seuraavan kuukauden loppuun irtisanomisesta, jos hän osoittaa luotettavasti, että on pääasiassa ilman omaa syytään joutunut sellaisiin maksuvaikeuksiin vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi, ettei kykene suorittamaan liittymän kiinteää kuukausimaksua. Sopimuskausi voi purkautua myös, jos laajakaistapalveluita ei voi toimittaa osuuskunnan rakentaman valokaapeliverkon alueella.

Mikäli sopimus kuitenkin puretaan kesken sopimuskauden, eikä asiakas pysty osoittamaan maksukyvyttömyyttä tai muuta syytä luotettavasti, VaaranValolla on oikeus periä liittymän kuukausimaksut 24 kuukauden liittymäsopimuksesta jäljellä olevalta ajalta.

Kahden (2) vuoden sopimuskauden liittymään sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Siltä osin kuin palvelusopimuksella tai näissä sopimusehdoissa ei ole toisin sovittu, sovelletaan asiakkaan ja VaaranValon välisessä suhteessa lisäksi VaaranValon yleisiä toimitusehtoja ja mahdollisia palvelukuvauksen ehtoja. Tällöin palvelukuvauksen ehdoilla on etusija yleisiin toimitusehtoihin nähden.